Husregler

Kedeligt men nødvendigt

  • Det er ikke tilladt at holde fest i huset.
  • Det er ikke tilladt at ryge i huset.
  • Det er kun tilladt at ryge i haven. (skodder samles op!) 
  • En enkelt velopdragen hund er tilladt, men den må ikke være i møblerne eller sengene.  
  • Det er ikke tilladt for hverken 2 eller 4 benede at besørge i haven.
  • Vis hensyn til naboerne. Ingen høj musik eller råben og skrigen i haven efter kl. 23.
  • At vand, el og gas bruges med omtanke – selvom det er inkluderet i prisen. 😊
  • Lejer er erstatningspligtig af al ødelagt inventar og skader på huset – forårsaget af lejer. 
  • De 2 nederste hvidkalkede skure nede i haven samt garagen er private og hører ikke med i det lejede.